Onko tuomiot missään suhteessa mihinkään?

Suomessa ei ole voinut välttyä näkemästä/lukemasta lähinnä siviilien keskuudessa käytyjä keskusteluja, joissa puidaan eri rikoksista annettuja tuomioita suorin sanoin. Oikeusministeriö on jo muutamia vuosia sitten teettänyt tutkimuksen, jossa sekä kansalaisia että tuomareita pyydettiin antamaan rangaistus samoihin heille esitettyihin rikostapauksiin.
Tutkimuksen perusteella suomalaisilla ei voida katsoa olevan yleistä oikeustajua.
Kun annettuja rangaistuksia vertaillaan, huomataan, että kansalaisten antamissa rangaistuksissa on huomattavaa hajontaa. Esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa osa tutkimukseen osallistuneista kansalaisista jätti kokonaan tuomitsematta ja osa antoi ehdotonta vankeutta. Näin ollen ajatus väestön yleisestä oikeustajusta osoittautui ongelmalliseksi.
Me ajatellaan, että tuomiot ovat onnettoman naurettavia, mutta samassa tutkimuksessa kansalaiset antoivat lyhempiä vankeustuomioita kuin tuomarit. Kun katsotaan ehdottoman tai ehdollisen vankeustuomion pituutta, niin kansalaiset antoivat lyhempiä rangaistuksia kuin tuomarit. Kansalaiset siis tuomitsivat joissakin rikoksissa keskimäärin ankaramman rangaistuslajin, mutta silloin kun he tuomitsivat ehdotonta tai ehdollista vankeutta, oli vankeuden pituus lyhempi kuin tuomareiden antama.
#tuomio #oikeustaju #tutkimus #rikoslaji #ehdoton #ehdollinen #sakko #vankeus #tuomari #kansalainen #rikos
Jaa luettavaksi: